Što je HTML?

HTML je kratica za HyperText Markup Language, što prevedeno znači prezentacijski jezik za kreiranje internet stranica. Strogo gledano HTML nije programski jezik, nego jednostavan jezik za oblikovanje internet stranica. Danas se HTML uglavnom koristi za kreiranje “kostura” web stranice, dok se oblikovanje web stranice radi preko CSS-a. Prikaz HTML dokumenata omogućuje web preglednik. HTML dokument sastoji se od znakova (tags)  koji definiraju kako će web preglednik nešto prikazati. Tagovi unutar HTML dokumenta uglavnom se otvaraju sa <naziv_taga> i zatvaraju sa </naziv_taga> (npr. <body>Neki sadržaj web stranice</body>). Osnovni html tagovi su:

 • <html></html> – glavni tag u kojemu su smješteni svi ostali tagovi
 • <head></head> – tag zaglavlja u kojemu su tagovi:
  • <title>Naziv web stranice</title> – definira naziv web stranice
  • <meta name=”description” content=”Neki opis web stranice” /> – postoji puno tipova meta tagova, te služe da bih internet tražilicama pomogli kod indeksiranaj sadržaja, formatiranje prikaza na socijalnim mrežama i sl.
 • <body></body> – sadrži sve elemente i tagove koje korisnik vidi kada otvori web stranicu
  • <p>označava odlomak – paragraph</p>
  • <a href=”http://www.google.hr”>Link</a>
  • <b>podebljani tekst</b>
  • <i>kurziv</i>
  • <img src=”http://www.web-stranica.com/slika1.png” /> – prikazuje sliku

Danas su “čiste” HTML stranice rijetkost. HTML stranice su statične, te da bih se napravila bilo koja izmjena potrebno je uređivati HTML kod u dokumentu. Kako bih web stranica bila dinamična, koriste se razne druge tehnologije kao što su PHP, ASP, JavaScript, AJAX, … Osnova svake web stranice je HTML i znanja spomenutoga nemoguće je napraviti web stranicu. No HTML nekada čini i manje od 10% cjelokupnog koda web stranice / aplikacije.