d
An igniting portfolio theme designed
to help you leave quite a mark.
Back to Top

Invictum.hr

Uvod u LLaMA (Large Language Model Meta AI)

LLaMA (Large Language Model Meta AI) je niz modela velikih jezičnih modela koje je razvila Meta (ranije poznata kao Facebook). Ovi modeli su dizajnirani kako bi poboljšali razumijevanje prirodnog jezika, omogućujući složenije i kontekstualnije odgovore u raznim aplikacijama, uključujući chatbotove, analizu teksta i generiranje sadržaja. U ovom tutorialu, istražit ćemo što je LLaMA, kako funkcionira, njegove glavne komponente i primjene, te ćemo proći kroz primjer korištenja LLaMA modela.

Povijest i Razvoj

Porijeklo i Ciljevi

Meta je pokrenula projekt LLaMA s ciljem razvijanja naprednih jezičnih modela koji mogu razumjeti i generirati prirodan jezik s visokom razinom točnosti. LLaMA modeli su osmišljeni kako bi:

 • Poboljšali korisničko iskustvo u interakciji s AI sustavima.
 • Omogućili naprednu analizu teksta i razumijevanje konteksta.
 • Pružili temelje za razvoj sofisticiranih chatbotova i sustava za obradu prirodnog jezika.

Razvojni Proces

Razvoj LLaMA modela uključuje:

 1. Sakupljanje i Priprema Podataka: Meta koristi velike količine tekstualnih podataka iz raznih izvora kako bi model mogao učiti iz širokog spektra jezika i stilova.
 2. Treniranje Modela: Modeli se treniraju na naprednim infrastrukturalnim resursima koristeći duboko učenje i Transformer arhitekturu.
 3. Fino Podešavanje: Nakon pretreniranju, modeli se fino podešavaju na specifične zadatke ili domene kako bi se postigla visoka točnost i prilagođenost za specifične primjene.

Tehnička Osnova

Transformer Arhitektura

LLaMA modeli koriste Transformer arhitekturu, koja je osnova za mnoge napredne jezične modele danas. Transformer arhitektura se sastoji od dvije glavne komponente: encoder i decoder.

 • Encoder: Koristi se za unos teksta, analizira ga i pretvara u skriveni prikaz.
 • Decoder: Generira izlazni tekst temeljen na skrivenim prikazima iz encodera.

Self-Attention Mechanism

Ključni element Transformer arhitekture je self-attention mechanism, koji omogućuje modelu da identificira važnost različitih dijelova ulaznog teksta u odnosu na svaki drugi dio. To omogućuje modelu da bolje razumije kontekst i složene odnose između riječi.

Primjene LLaMA Modela

Chatboti

LLaMA modeli se često koriste za izgradnju naprednih chatbotova koji mogu voditi složene razgovore s korisnicima. Ovi chatbotovi mogu pružiti korisničku podršku, odgovarati na pitanja, pa čak i sudjelovati u kreativnim razgovorima.

Analiza Teksta

Modeli se koriste za analizu velikih količina tekstualnih podataka, identificiranje tema, sentimenta i drugih važnih informacija. To je korisno za tvrtke koje žele analizirati povratne informacije korisnika, recenzije proizvoda ili društvene medije.

Generiranje Sadržaja

LLaMA modeli mogu generirati visokokvalitetan sadržaj, uključujući članke, blogove, marketinške materijale i više. To omogućuje automatizaciju stvaranja sadržaja i podržava kreativne procese.

Korištenje LLaMA Modela

Da bismo koristili LLaMA modele, možemo koristiti dostupne API-je koje pruža Meta. Evo primjera kako koristiti LLaMA model za generiranje odgovora u PHP-u.

Postavljanje Okruženja

Osigurajte da imate instaliran cURL i json ekstenzije za PHP. Zatim kreirajte PHP datoteku, npr. llama.php.

Primjer Korištenja API-ja

<?php

// Vaš Meta API ključ
$api_key = 'vaš_api_ključ';

// URL za Meta API
$url = 'https://api.meta.com/v1/llama/completions';

// Poruke za LLaMA model
$messages = [
  ["role" => "system", "content" => "Ti si korisni chatbot."],
  ["role" => "user", "content" => "Pozdrav! Kako si?"]
];

// Podaci koje šaljemo API-ju
$data = [
  "model" => "llama-1",
  "messages" => $messages
];

// Konfiguracija cURL zahtjeva
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Content-Type: application/json',
  'Authorization: Bearer ' . $api_key,
]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));

// Izvršavanje cURL zahtjeva
$response = curl_exec($ch);

// Provjera za pogreške u cURL zahtjevu
if (curl_errno($ch)) {
  echo 'Greška u zahtjevu: ' . curl_error($ch);
  curl_close($ch);
  exit;
}

// Zatvaranje cURL zahtjeva
curl_close($ch);

// Parsiranje JSON odgovora
$response_data = json_decode($response, true);

// Ispis odgovora
echo $response_data['choices'][0]['message']['content'];

?>

Objašnjenje Koda
Postavljanje API Ključa: Definiramo varijablu $api_key koja sadrži vaš Meta API ključ.

Definiranje URL-a API-ja: Postavljamo URL za Meta API na https://api.meta.com/v1/llama/completions.

Definiranje Poruka za LLaMA Model: Poruke koje šaljemo modelu definirane su kao niz $messages.

Konfiguracija Podataka za Slanje: Podatke koje šaljemo API-ju stavljamo u niz $data, koji uključuje naziv modela (llama-1) i poruke.

Konfiguracija cURL Zahtjeva: Postavljamo cURL opcije kako bi zahtjev bio pravilno konfiguriran, uključujući zaglavlja, HTTP metodu POST i tijelo zahtjeva kao JSON.

Izvršavanje cURL Zahtjeva: Pokrećemo cURL zahtjev i spremamo odgovor u varijablu $response.

Parsiranje i Ispis Odgovora: Dekodiramo JSON odgovor i ispisujemo sadržaj odgovora.

Zaključak
LLaMA modeli predstavljaju značajan napredak u području obrade prirodnog jezika i imaju široku primjenu u raznim industrijama. Razumijevanje osnovnih koncepata, arhitekture i primjena ključni su za maksimiziranje njihovog potencijala. Ovaj tutorial pokrio je osnovne aspekte LLaMA modela i pružio primjer kako ih koristiti putem PHP-a. Nastavite istraživati i eksperimentirati kako biste najbolje iskoristili ove moćne alate u svojim projektima.