d
An igniting portfolio theme designed
to help you leave quite a mark.
Back to Top

Invictum.hr

Baze podataka

Baze podataka su sastavni dio web programiranja. To su skupovi podataka koji se koriste za pohranu, čuvanje i ažuriranje informacija. Baze podataka se koriste za pohranu podataka koji se koriste u web stranicama, aplikacijama i drugim programima.

Uglavnom se koriste za pohranu svih promjenjivih podataka u web stranicama, aplikacijama i drugim programima. Postoje različite vrste baza podataka koje se mogu koristiti u web programiranju. Najčešće korištene baze podataka su MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server i PostgreSQL. Sve ove baze podataka imaju svoje prednosti i nedostatke, pa je važno odabrati onu koja najbolje odgovara potrebama web programera.

PHP i MySQL

Kod PHP programiranja, najčešće korištena baza je MySQL baza podataka. MySQL je popularna open-source baza podataka koja se koristi za pohranu podataka. Spajanje s MySQL bazom podataka je jednostavno i može se postići pomoću PHP-a.

Kreiranje MySQL Baze Podataka

Prvo, potrebno je kreirati MySQL bazu podataka. To se može učiniti pomoću MySQL naredbi ili koristeći alate poput phpMyAdmin. Nakon što je baza podataka kreirana, potrebno je kreirati korisničko ime i lozinku za pristup bazi podataka.

Povezivanje s MySQL Bazom Podataka u PHP-u

Kada je baza podataka kreirana, potrebno je povezati se s njom pomoću PHP-a. To se može postići pomoću PHP funkcije mysqli_connect. Ova funkcija zahtijeva četiri parametra: ime servera, korisničko ime, lozinku i ime baze podataka. Nakon što se uspostavi veza, možete početi koristiti MySQL naredbe za rad s bazom podataka.

Primjer PHP koda za Spajanje na Bazupodataka i Dohvaćanje Rezultata

Kreirajmo primjer PHP skripte za spajanje na bazu podataka i dohvaćanje rezultata iz tablice korisnici:


<?php
// Podaci za spajanje na bazu
$servername = "localhost";
$username = "korisnik";
$password = "lozinka";
$dbname = "moja_baza";

// Spajanje na bazu
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);

// Provjera konekcije
if (!$conn) {
die("Konekcija na bazu nije uspjela: " . mysqli_connect_error());
}

// SQL upit za dohvaćanje podataka iz tablice
$sql = "SELECT * FROM korisnici";

// Izvršavanje upita
$result = mysqli_query($conn, $sql);

// Provjera jesu li podaci vraćeni
if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
// Ispis podataka
while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
echo "ID: " . $row["id"]. " - Ime: " . $row["ime"]. " " . $row["prezime"]. "<br>";
}
} else {
echo "Nema podataka.";
}

// Zatvaranje konekcije
mysqli_close($conn);
?>

Objašnjenje Koda

  1. Podaci za spajanje na bazu: Definiramo varijable $servername, $username, $password i $dbname s podacima za spajanje na bazu podataka.
  2. Spajanje na bazu: Koristimo mysqli_connect funkciju za uspostavljanje konekcije na bazu.
  3. Provjera konekcije: Provjeravamo je li konekcija uspješno uspostavljena. Ako nije, ispisujemo poruku o grešci.
  4. Izvršavanje SQL upita: Koristimo mysqli_query funkciju za izvršavanje SQL upita.
  5. Obrada rezultata: Ako upit vrati podatke, koristimo mysqli_fetch_assoc funkciju za dohvaćanje i ispisivanje redaka. Ako nema podataka, ispisujemo poruku “Nema podataka.”
  6. Zatvaranje konekcije: Na kraju, koristimo mysqli_close funkciju za zatvaranje konekcije na bazu podataka.

Zaključak

Baze podataka su ključni dio web programiranja, omogućujući pohranu i upravljanje podacima. MySQL je jedna od najpopularnijih baza podataka koja se koristi s PHP-om. Uz osnovne operacije poput kreiranja, unosa, ažuriranja i brisanja podataka, PHP i MySQL omogućavaju izradu dinamičkih i interaktivnih web stranica i aplikacija. Preporučujemo eksperimentiranje s različitim SQL upitima i funkcijama kako biste bolje razumjeli kako baza podataka funkcionira u kontekstu web razvoja.