Moja prva web stranica

Idemo sada napraviti našu prvu web stranicu. Jednostavnu stranicu koja će samo ispisati tekst “Pozdrav svima”. Napravimo datoteku naziva prva.php i u nju postavimo slijedeći HTMl i PHP kod:

<html>
	<head>
		<title><?php echo "Moja prva web stranica"; ?></title>
	</head>
	<body>
		<?php echo "Pozdrav svima"; ?>
	</body>
</html>

Ovdje vidimo da PHP datoteka može sadržava i PHP kod i HTML kod. Isto tako može sadržavati i CSS i JavaScript. Kod HTML-a bitno je uvijek voditi računa da na početku svake stranica mora biti otvoren <html>, a na kraju mora biti zatvoren </html>. Nadalje imamo HEAD dio HTML-a koji definira razne tagove o ponašanju stranice, u njega se može umetnuti CSS i JavaScript i sl. U našem slučaju tu je samo title tag koji definira naslov stranice, tj onako kako će internet preglednik prikazati naslov u title baru prozora.

Onda dolazimo do jednostavnog PHP dijela koda, PHP kod otvaramo sa <?php i ovaj samo naredbom echo ispisuje “Moja prva web stranica”. Na kraju svake PHP naredbe mora biti točka-zarez i na kraju PHP koda moramo isti zatvoriti sa ?>.

Nadalje zatvaramo head dio HTML-a i otvaramo body dio. Body dio je sadržaj stranice, tj ono što će se korisniku prikazati kada otvori vašu skriptu. U našem slučaju samo će se ipisati tekst “Pozdrav svima”. Na kraju zatvaramo body tag, te na samom kraju zatvaramo i html tag.

Idemo sada pokrenuti skriptu. Kako? Kako bih mogli izvršavati PHP datoteke na svome računalu morate instalirati određene programe. To su sam PHP, server Apache i baza podataka MySQL. Naša preporuka je instalirati WampServer koji će to sve instalirati za vas. Možete ga skinuti ovdje: https://www.wampserver.com/en/

Nakon instalacije WampServera na svome računalu otvorite mapu C:\wamp64\www i unutar nje napravite mapu moj-projekt. Tada u mapi moj-projekt spremite datoteku koju ste maloprije kreirali, tj prva.php. I vaša prva PHP skripta je napravljena i spremna za otvaranje u internet pregledniku. Sada je možete odmah i pokrenuti u internet pregledniku. Otvorite svoj internet preglednik, npr Google Chrome, te kao adresu upišite http://localhost/moj-projekt/prva.php. Nakon pokretanja izvršiti će se vaša skripta i dobiti ćete rezultat. Čestitamo, upravo ste napravili svoju prvu web stranicu i pokrenuli je na svome računalu.

Ako ste sve do ove točke svladali već ste napravili velik korak ka svojoj edukaciji i specijalizaciji u IT industriji. Sada bih trebali uzeti nekoliko desetaka minuta i igrati se sa svime dosad naučenim, tj napraviti novu php skriptu koja će se ponašati nešto drugačije. Uključite maštu i napravite nešto po svojoj volji 🙂