Uvod u web programiranje – drugi dio

U ovom dijelu objasniti ćemo tehnologije koje se koriste za izradu web stranica. To su HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL. Osim PHP postoje i drugi jezici koji se koriste za izradu web stranica, no mi se nećemo baviti njima.

HTML

HTML je kratica za HyperText Markup Language, što prevedeno znači prezentacijski jezik za kreiranje internet stranica. Strogo gledano HTML nije programski jezik, nego jednostavan jezik za oblikovanje internet stranica. Danas se HTML uglavnom koristi za kreiranje “kostura” web stranice, dok se oblikovanje web stranice radi preko CSS-a. Prikaz HTML dokumenata omogućuje web preglednik. HTML dokument sastoji se od znakova (tags)  koji definiraju kako će web preglednik nešto prikazati. Tagovi unutar HTML dokumenta uglavnom se otvaraju sa <naziv_taga> i zatvaraju sa </naziv_taga> (npr. <body>Neki sadržaj web stranice</body>). Osnovni html tagovi su:

 • <html></html> – glavni tag u kojemu su smješteni svi ostali tagovi
 • <head></head> – tag zaglavlja u kojemu su tagovi:
  • <title>Naziv web stranice</title> – definira naziv web stranice
  • <meta name=”description” content=”Neki opis web stranice” /> – postoji puno tipova meta tagova, te služe da bih internet tražilicama pomogli kod indeksiranaj sadržaja, formatiranje prikaza na socijalnim mrežama i sl.
 • <body></body> – sadrži sve elemente i tagove koje korisnik vidi kada otvori web stranicu
  • <p>označava odlomak – paragraph</p>
  • <a href=”http://www.google.hr”>Link</a>
  • <b>podebljani tekst</b>
  • <i>kurziv</i>
  • <img src=”http://www.web-stranica.com/slika1.png” /> – prikazuje sliku

Danas su “čiste” HTML stranice rijetkost. HTML stranice su statične, te da bih se napravila bilo koja izmjena potrebno je uređivati HTML kod u dokumentu. Kako bih web stranica bila dinamična, koriste se razne druge tehnologije kao što su PHP, ASP, JavaScript, AJAX, … Osnova svake web stranice je HTML i znanja spomenutoga nemoguće je napraviti web stranicu. No HTML nekada čini i manje od 10% cjelokupnog koda web stranice / aplikacije.

CSS

CSS je kratica od Cascading Style Sheets. Kako sam HTM definira samo kostur web stranice, CSS web stranici daje njezin konačan izgled. CSS se koristi za definiranje praktički kompletnog izgleda, boje podzadina, boje teksta, podzadinske slike, kako se stranica prikazuje na različim uređajima – računalo, tablet, mobitel (responsive).

PHP

PHP je rekurzivna skraćenica od Hypertext Preprocessor. PHP je veoma raširen skriptni jezik namijenjen prvenstveno za web uporabu. PHP je open source, uz zo veoma je jednostavan za korištenje. PHP se NE izvršava u pregledniku korisnika kao npr JavaScript, nego se izvršava na poslužitelju (serveru). Rezultat izvršavanja je uglavnom HTML, no u naprednijim situacijama to je i JavaScript, JSON, XML, slika ili čak kod izvoza raznih podataka može biti XLS, DOC… PHP je vrlo jednostavan za početnike, ima jednostavnu i jasnu sitaksu, a istovremeno je alat za stvaranje iznimno naprednih sustava.

MySQL

MySQL je open source sustav za upravljanje bazama podataka. MySQL je najčešće korištena baza podataka u sklopu web programiranja zajedno s PHP skriptnim jezikom. MySQL baza je relacijska baza, što znači da su podaci unutar baze povezani. To je veoma korisno kod brisanja i ažuriranja nekih podataka, jer programer ne mora voditi računa da mu ostane nešto “krša” u bazi.

Generalno to su osnovne tehnologije koje se koriste prilikom web programiranja. U idućim poglavljima više nećemo puno baviti se terijom nego konkretnijim stvarima